Spomenik otkrića

Dobrodošli
Na simultaniprevod.eu

Da vas ne prevedu...

O NAMA

O NAMA

kabine

Zašto simultaniprevod.eu?

Simultaniprevod.eu je zajedničko ime za grupu profesionalnih usmenih prevodilaca sa velikim iskustvom koja dugo vremena radi zajedno i može da pruži vrhunsku uslugu u prevođenju. Moguće da ste na našem sajtu pročitali da se konferencijsko prevođenje smatra trećom najstresnijom profesijom na svetu. Kada kontaktirate nas to znači da kontaktirate grupu ljudi pod stresom ali i ljude navikle na stres i kojima je on i potreban kao izazov za postizanje najviših rezultata.

Kada radite sa nama, radite sa grupom prevodilaca koji su prevodili za institucije poput Ujedinjenih Nacija, GIZ, OEBS, Narodna skupština Republike Srbije, Pfizer, Svetska banka, MMF, RESPA, REBEC, VISA i mnoge druge....

Mi prevodimo sa i na srpski, engleski, francuski i nemački.

Neki od naših prevodilaca su akreditovani od strane Evropske komisije i Evropskog parlamenta!

Da pojednostavimo – ako ste uložili vaše vreme, novac i ugled u organizaciju jedne konferencije; ako ste obezbedili vrhunske govornike, salu, tehniku, ketering – onda je logično da će vam biti potrebni i vrhunski prevodioci.

A kada radite sa nama, radite sa najboljima!

Angažujte nas

O Prevođenju

Usmeni prevod

Kako bi se najbolje razumeo posao koji obavlja usmeni prevodilac, možda ne bi bilo na odmet pozabaviti se razlikama između usmenog i pisanog prevođenja.

Pisano prevođenje podrazumeva transpoziciju pisanog diskursa sa jednog jezika na drugi. Ovaj tip prevođenja najčešće podrazumeva i dovoljnu količinu vremena koje prevodilac ima na raspolaganju za obavljanje neophodnih pretraga i konsultacija u cilju pronalaženja najboljeg i najpribližnijeg izraza na ciljnom jeziku, a koji je tačan i veran originalu i na smisaonoj i na jezičkoj ravni.

Usmeno prevođenje, pak, podrazumeva transpoziciju jednog usmenog diskursa (govora) sa jednog jezika na drugi. Za razliku od pisanog prevođenja, u usmenom prevođenju prevodilac raspolaže delićima sekunde za pronalaženje najbolje varijante prevoda. Pritom, stalno se mora računati na elemenat nepredvidljivosti (prevodilac nikada ne zna šta će govornik reći u sledećoj rečenici) tako da se usmeni prevodioci koncentrišu više na prenošenje ideja i samog značenja govora nego na apsolutnu vernost originalu.

Usmeno prevođenje nosi sa sobom izuzetno visok nivo odgovornosti dok istovremeno iziskuje od prevodilaca široko opšte obrazovanje, detaljnu pripremu za svaki sastanak kao i značajan intelektualni napor. Zbog toga, usmeni prevodioci najčešće rade u paru ili u većim ekipama ukoliko su takve potrebe određenog sastanka.

Takođe, usmeno prevođenje se smatra trećom profesijom na svetu po nivou stresa za one koji je obavljaju – odmah iza kontrole leta i neurohirurgije!

Usmeno prevođenje ima više varijanti – konferencijsko prevođenje, sudsko prevođenje, itd...

Konferencijsko prevođenje se upražnjava prilikom formalnih sastanaka koji se vode na više jezika istovremeno i mogu biti kako bilateralni tako i multilateralni.

U konferencijskom prevođenju postoje dva osnovna tipa prevođenja – konsekutivno i simultano u koje spada i šišotaž.

Tim za simultano i konsekutivno prevođenje, sp.eu, Beograd Srbija

Konferencije i događaji

300+

Konsekutivno prevođenje

100+

Zadovoljnih klijenata

250+

USLUGE

NAŠE USLUGE

Konsekutivno prevođenje

Prilikom konsekutivnog prevođenja, prevodilac sluša ceo govor ili segment jednog govora (u zavisnosti od dužine istog) i tom prilikom hvata beleške radi što vernijeg rekonstituisanja govora na ciljnom jeziku. Dakle, dok govornik govori, prevodilac hvata beleške, i po završetku celog kraćeg govora ili segmenta dužeg govora, prevodi isti govor u istom licu/rodu kao što ga je čuo od govornika.

Simultano prevođenje

U simultanom prevođenju prevodioci se nalaze u kabinama koje su opremljene konsolama sa mikrofonima i slušalicama. Prevodioci slušaju govor i istovremeno, tj. sa malim kašnjenjem, ga prenose na drugi jezik, onim ritmom kakvim ga izgovara sam govornik. Ovaj tip prevođenja dopušta istovremeno prevođenje na više jezika kao i upotrebu/govor više jezika od strane govornika, a da pritom ne narušava ritam i nivo komunikacije tokom celog sastanka.

Šišotaž

Šišotaž (fr. chuhotage) je podvrsta simultanog prevođenja i namenjena je manjim sastancima tj. manjoj grupi korisnika prevoda (najviše 2 korisnika). Ovaj vid prevođenja ne podrazumeva upotrebu kabina već prevodilac sedi iza osoba kojima prevodi i šapuće prevod istovremeno dok sluša govornika, ali tako da ne narušava tok sastanka.

OBAVEZE PREVODIOCA

Opšta načela

Prevodilac je dužan da se pridržva normi, obaveza i odgovornosti svoje profesije i ne može pristati ni na kakve uslove koji ga mogu sprečiti da svoj posao obavlja na najbolji način.

PROFESIONALNOST

Prevodilac neće prihvatati poslove za koje se ne smatra dovoljno kvalifikovanim. Prihvatanje posla podrazumeva moralnu obavezu od strane preovodioca da će njegova usluga odgovarati najvišim mogućim standardima profesije.

UGLED PROFESIJE

Prevodilac neće prihvatati poslove/ugovore koji mogu dovesti u sumnju ugled profesije.

POVERLJIVOST INFORMACIJA

Prevodilac je obavezan da poštuje poverljivost svih informacija kojima ima pristup tokom rada i da na osnovu njih neće stvoriti nikakvu dodatnu korist za sebe.

Tim za simultano i konsekutivno prevođenje, sp.eu, Beograd Srbija

ZA KLIJENTE

ZA KLIJENTE

Saveti za klijente i organizatore

Dobra organizacija

Kako bi jedna konferencija, seminar ili sastanak koji podrazumevaju prisustvo učesnika iz različitih zemalja protekao na zadovoljstvo svih, neophodno je da na tom događaju radi i pouzdana ekipa usmenih prevodilaca. Drugim rečima, ukoliko želite da konferencija ili sastanak koji organizujete prođu uspešno, morate za to imati podršku kvalitetnih i iskusnih prevodilaca. A kako bi prevodioci mogli da što kvalitetnije urade svoj posao, i to na najvišem profesionalnom nivou i na zadovoljstvo svih, potrebna nam je Vaša pomoć. Evo nekoliko sugestija za organizatore konferencija/sastanaka kako bi omogućili što kvalitetnije prevođenje i najbolju komunikaciju među učesnicima.

Dokumenta

Iako sama profesija primorava prevodioce da poseduju široko opšte znanje, mi ne možemo detaljno poznavati sve oblasti ljudske aktivnosti. Zbog toga se savetuje organizatorima da, što je moguće ranije, prevodiocima dostave svu dokumentaciju i prezentacije koje će se koristiti tokom konferencije/sastanka kako bi se prevodioci što detaljnije upoznali sa rečnikom i temom sastanka. Ne zaboravite da je neophodno da prevodilac razume problematiku o kojoj je reč kako bi mogao da pruži najkvalitetniji mogući prevod.
Evo nekih primera dokumenata koji prevodiocima mogu biti od velike pomoći:
- Program sastanka
- Informacije o samom organizatoru sastanka
- Zapisnik, informacije, zaključci sa eventualnog prethodnog sastanka na istu temu
- Kratak pregled/apstrakt govora planiranih za sastanak
- Primerak govora koji će biti čitani
- Spisak učesnika i njihova zvanja
- Primerke powerpoint prezentacija i slajdova koji će biti korišćeni tokom sastanka
- Primeri dokumenata koji ce biti dostavljeni učesnicima sastanka

Informativni sastanak

Ukoliko se radi o sastanku/konferenciji na visokom tehničkom nivou, i pod uslovom da je to tehnicki izvodljivo, veoma je koristan sastanak između prevodilaca i organizatora pre samog sastanka/konferencije radi usklađivanja terminologije i protokola.

Kontakt osoba

U cilju dobre organizacije, organizator bi trebalo da imenuje jednu osobu koja će biti spona između organizatora i ekipe prevodilaca.

Tehnika

Organizator mora da obezbedi tehničku podršku koja će odgovarati potrebama sastanka/konferencije (broj kabina, kanala, mikrofona, slušalica) kao i da sva oprema bude u ispravnom stanju. Pre početka same konferencije, šef ekipe prevodilaca će zajedno sa tehničkim osobljem proveriti da li sve funkcioniše pravilno kako bi konferencija prosla nesmetano. Ako su vam potrebni kontakti za iznajmljivanje tehnike – kontaktirajte nas!

Projekcije

U slučaju da se očekuje projekcija prezentacija ili slajdova na ekranu, potrebno je da prevodioci mogu da dobro vide ekran na kome se vrši projekcija kao i da pre početka same konferencije dobiju taj materijal kako bi sa njime bili što bolje upoznati. U slučaju projekcije filmova ili video zapisa, podsećamo da će prevod istih biti moguć samo u slučaju da postoji ispravna audio veza sa kabinom i da brzina snimljenog govora odgovara brzini prirodnog govora.

SUGESTIJE ZA GOVORNIKE

Opšte napomene

Organizatori konferencije su obezbedili ekipu profesionalnih prevodilaca kako bi osigurali nesmetanu komunikciju između učesnika koji govore različitim jezicima. Za mnoge predstavnike, glas prevodilaca će biti i njihov glas. Zbog toga navodimo par sugestija kako bi poruka govornika u što vernijem obliku stigla do ušiju ostalih učesnika. Podsećamo da etički kod usmenog prevođenja nalaže prevodiocima da poštuju tajnost informacija tako da se preporučuje da primerci dokumenata vezanih za konferenciju budu što ranije dostavljeni prevodiocima.

Improvizovani govor

U slučaju improvizovanih govora ili govora na osnovu podsetnika, dovoljno je govoriti normalnim ritmom. Ali, ako planirate da pročitate unapred napisani govor predlažemo da ga čitate normalnom brzinom od oko stotinak reči u minuti ili 3 minuta za stranicu od 30 redova.

Imate napisan govor

Ukoliko imate napisan govor, molimo da prevodiocima dostavite primerak istog. Podsećamo da je ispravan usmeni prevod pisanog govora moguć samo u slučajevima kada prevodici unapred dobiju tekst koji će biti čitan.

Tehnički detalji i terminologija

Ukoliko vaš govor sadrzi veliki broj tehničkih detalja, dostavite prevodiocima svu terminologiju/dokumentaciju koja im može biti od pomoći.

Slajdovi i powerpoint prezentacija

Ako planirate projekciju slajdova ili powerpoint prezentacija, predlažemo da prevodiocima unapred dostavite primerak istih. Ponekad su kabine prilično udaljene od ekrana na kojima se vrši projekcija pa prevodioci mogu kvalitetnije da obave svoj posao kada prezentacije mogu da vide na ekranima svojih kompjutera.

Video materijal

U slučaju projekcije filmova ili video zapisa, podsećamo da će prevod istih biti moguć samo u slučaju da postoji ispravna audio veza sa kabinom i da brzina snimljenog govora odgovara brzini prirodnog govora.

Provera mikrofona i opreme

Pre nego što započnete svoj govor, proverite da li je mikrofon uključen. Nemojte tapkati prstom mikrofon niti duvanjem proveravati da li mikrofon radi. Dovoljno je prisutnima poželeti „dobar dan” da bi se utvrdilo da li oprema pravilno funkicioniše.

"Bubica"

Ukoliko planirate da se krećete tokom govora, zamolite tehničko osoblje da vam obezbedi „bubicu”.

Slušalice

Ukoliko je potrebno da tokom govora slušate prevođenje, zamolite tehničko osoblje da vam obezbedi slušalice.

Tim za simultano i konsekutivno prevođenje, sp.eu, Beograd Srbija

Rekli su o nama:

Konferencije i događaji

300+

Konsekutivno prevođenje

100+

Zadovoljnih klijenata

250+

KONTAKT

Kontaktirajte nas

Success! Poruka je poslata.

Kontakt


Sarajevska 56 Beograd


+381 69 1918 007


+381 69 1918 007


+381 69 1918 007


office[at]simultaniprevod.eu


www.simultaniprevod.eu